تشویق فردوسی‌پور در مراسم رونمایی کتاب صوتی‌اش

1,716
عادل فردوسی‌پور در مراسم رونمایی کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن با صدای خودش مورد تشویق هواداران قرار گرفت.
pixel