چاپ لیوان جادویی (حرارتی)

40

این لیوان در ایتدا به رنگ مشکی بوده و پس از آنکه مایع داغ درون آن ریخته می شود ، رنگ سیاه خود را از دست داده و طرح اصلی اش نمایان می شود . این ویژگی سبب شده است تا آن را جادویی بنامند . پس از سرد شدن ، دوباره لیوان به تدریج به رنگ مشکی در می آید .جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید : 07138329905 - 07132360828 - 09174441407

pixel