آشنایی با اجزای دستگاه ارتودنسی ثابت

106

دستگاه ارتودنسی ثابت چیست؟ اجزا و بخش های مختلف دستگاه ارتودنسی ثابت کدامند؟ جنس و مواد سازنده دستگاه ارتودنسی چیست؟

pixel