کوتاه با حوزه هنری ۷۰ | ۲۳ آبان ۱۳۹۸

64

اختتامیه جشنواره جوان ایرانی برگزار شد تولیدات سوره مهر، نامزد جایزه جلال شدند کتاب «اربعین؛ جهانی دیگر» رونمایی شد برپایی نمایشگاه «نگارگری و مجسمه» در حوزه هنری

pixel