باید بین زمین خواران با افرادی که مناطق محروم و خشک را آباد کردند، تفکیک قائل شد

152
رئیس دستگاه قضا:باید بین زمین خواران با افرادی که علی رغم مواجهه با خشکسالی در روستاها باقی می مانند و مناطق محروم و خشک را آباد کردند، تفکیک قائل شد.
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 11
%98
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 9 (قسمت 21) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند. ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel