نقش البرز نشینان قیام 15خرداد/بخش اول

6
یقینا در دوران مبارزه با رژیم منحوس شاهنشاهی تمام ایران درگیر آن شد اما نقش پررنگ مردم برخی شهرها دراین مبارزه غیر قابل انکار است.این گفتگو روایت مبارزه مردم کرج در دوران ستمشاهی است
pixel