روایتی از پیشرفت چشم گیر قدرت نظامی ایران

1,514
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

به مناسبت گرامیداشت سالروز صنعت دفاعی ایران

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده