آغاز طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از فردا

266

شبکه خبر- 15 اسفند 94- 19:00| طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از فردا آغاز می شود. این طرح در دو مرحله از شانزدهم تا بیست و نهم اسفند و یکم تا چهاردهم فروردین اجرا می شود. بر اساس این طرح کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به تخلفات حوزه های کالا و خدمات اعم از صنفی و غیر صنفی، بهداشتی، درمانی و دارویی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی کند.

پایشگری
پایشگری 980 دنبال کننده