شبیه خوانی ولادت تا شهادت حضرت علی اکبر

530

|شرح شیدایی، شبیه خوانی ولادت تا شهادت حضرت علی اکبر (ع) در نمایش تعزیه پارک کوهسنگی مشهد|