ازدواج و انتخاب همسر / دکتر آرش فکری

12,123
فردیت
فردیت 49 دنبال‌ کننده

راهکارهای دکتر آرش فکری در مورد ازدواج و انتخاب همسر و اشتباه هایی که نباید در زمان شناخت و آشنایی مرتکب گردید. توضیحاتی در مورد خطای بنیادین اسناد که می تواند منجر به شکست در ازدواج شود. تماس: 09120313075 و 02122250632 و 02122900756

فردیت
فردیت 49 دنبال کننده