ازدواج و انتخاب همسر / دکتر آرش فکری

12,291

راهکارهای دکتر آرش فکری در مورد ازدواج و انتخاب همسر و اشتباه هایی که نباید در زمان شناخت و آشنایی مرتکب گردید. توضیحاتی در مورد خطای بنیادین اسناد که می تواند منجر به شکست در ازدواج شود. تماس: 09120313075 و 02122250632 و 02122900756

فردیت 51 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel