جلسه 7 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش فرضیه های تحقیق

213

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی آموزش نحوه نگارش فرضیه های تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564906607