جنبش هارمونی تغییر

216
الگوی خودساخته ی جنبش هارمونی تغییر از سه پرسش کلیدی چرا، چه و چگونه در قالب سه هارمونی ساختاری، رفتاری و ساختاری-رفتاری برای تغییر بحث می کند. این الگوی خودساخته تغییر حاصل دو دهه تلاش آموزشی، مشاوره ای، مدیریتی و اجرایی مسعود چیتگرها به عنوان مبدع این الگو است.
pixel