ویزای تمکن مالی پرتغال از زبان وکیل بازنشسته فرانسوی

709
در این ویدئو یک وکیل بازنشسته فرانسوی تجربه خود را از مهاجرت به پرتغال در قالب برنامه ویزای بازنشستگی پرتغاال توضیح می دهد.
اریکه عدل 57 دنبال کننده
pixel