نمونه محتوا چند رسانه ای ساخته شده Auto Play

385
این محتوای الکترونیک چند رسانه ای با استفاده از نرم افزار اتوپلی مدیا استودیو ساخته شده است .
pixel