پهپادی برای کمک های اولیه

77

وقتی ثانیه ها در امداد رسانی مهم است، این پهپاد -آمبولانس با حمل دارو ها و توانایی فیلمبرداری می تواند بسیار مفید باشد