تاثیر همکاری‌های علمی بین المللی در افزایش استنادها

101
یکی از علل اصلی رشد تعداد استنادها و نیز مقالات برتر پراستناد ایران در سالهای اخیر همکاری‌های علمی در سطح بین‌المللی بوده است. بر همین اساس، تاثیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در افزایش استنادها و سرعت تغییر این همکاری‌ها در ایران و جهان در طول 20 سال گذشته در یک گزارش ویدئویی 5 دقیقه ای بررسی شده‌اند.
SciMapper 4 دنبال کننده
pixel