دوربین 96 ؛ قسمت 22 ، ابتکارو خلاقیت در تهیه دلمه با امکانات محدود

219

ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ تهیه دلمه با کاهو بجای برگ مو از طرف خانم امینی از سوئد. شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.