نشست تخصصی «میراث هنری ایران و قفقاز»

20

نشست تخصصی «میراث هنری ایران و قفقاز؛ با تأکید بر کتیبه‌ها و تزیینات معماری» در روز 14 مرداد ماه 98 در فرهنگستان هنر برگزار شد.