تمدن‌سازی و نسبت آن با معماری در دولت سیزدهم (طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن)

19
گفتگو با محمدهادی مذهب‌جعفری؛ طلبه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین
pixel