معرفی کتاب بمک (بازی های محیط کار)

18
گروه کلید
گروه کلید 21 دنبال‌ کننده

این کتاب با نام بمک در نظر داریم تعداد بسیاری بازی جذاب، ساده و مهیج را معرفی کنیم که با کمترین هزینه و امکانات بتوانید در ساعات کاری داخل محل کار خود اجرا کنید. جذابیت این بازی ها در اجرای تکنفره و گروهی آن است. نام بمک برای کتاب از مخفف کلمات اولیه “بازی‌های محیط کار” یعنی تجمیع “ب: بازی”، “م: محیط” و “ک: کار” شکل گرفته است. (Ksykg.com/?p=13948)

گروه کلید
گروه کلید 21 دنبال کننده