نگاهی به نسخه دموی بازی PES 2020

8,049

در این آیتم ویدیویی، نگاهی به نسخه دموی بازی PES 2020 داشتهایم که چند روزی است منتشر شده است.

pixel