معمار زندگی - پادکست انگیزشی

849

پادکست های بیشتر و متن این کلیپ در لینک ostadzendegi.com/k-QT -همیشه یکی هست سر راهت سنگ پرتاب کنه، اما بستگی به تو داره، با اون سنگ ها چی میسازی؟ یه پله، یه دیوار؟ کسی که تو راه موفقیت باشه سنگ میخوره، مسخره ت میکنن، توهین میکنن، ترکت میکنن، اما واسه یکی اینه میشه بهونه واسه ادامه ندادن، واسه یکی هم میشه انگیزه بیشتر واسه رسیدن به اون موفقیت....