عصای کمکی برای بالا رفتن از پله

1,047

این عصای سبک برای بالا رفتن از پله یا مکان‌هایی که کمی برای سالمندان بالا رفتن از آن دشوار است، طراحی شده است. در صورت بسته بودن پله، یک عصای معمولی و در صورت باز شدن آن وسیله‌ای کمکی برای بالا رفتن از پله خواهیم داشت.www.exos.ir