ماهی بلنی گلدار: Petroscirtes mitratus

82

ماهی بلنی گلدار (Petroscirtes mitratus)، از ماهیان گزارش‌شده در آب‌های جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی کوچک، آکواریومی محسوب می‌شود. لانه‌سازی می‌کند و بیشتر در آب‌های سطحی ساحلی به سر می‌برد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Petroscirtes-mitratus.html