آموزش نگارگری: نحوه کشیدن صخره

644
در این ویدئو با کلیت نحوه کشیدن صخره در نگارگری آشنا میشویم. صخره المانی در نگارگری است که حالت اولیه ی آن متشکل از اتصال دایره ها و مستطیل و اشکال هندسی ساده ایجاد میشود. و بعد از کشیدن خطوط اولیه که پایه و اساس طرح ما است شروع به جا گذاری صخره ها و سنگ های کوچک برا ی تکمیل صخره ی اصلی خود میکنیم.
نگاره ها 40 دنبال کننده

π

1 سال پیش
اموزشاتون عالیه
نگاره ها نظر لطف شماست
pixel