اصول نوشتن برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن (Marketing Plan)

636

برای اینکه مقصد و هدف کسب و کار خود و همین طور نحوه تحقق آن را مشخص کنید، به نوشتن برنامه بازاریابی نیاز دارید. این ابزار مهم به شما اطمینان می دهد که کسب و کارتان در راستای بازارهای هدف فعالیت می کند و در عین حال اشتباهات و مشکلات را پیش بینی کرده و مانع از انجام آن ها می شود. در این ویدئو شما با اصول نوشتن برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن آشنا می شوید. (www.ksykg.com/our-services/marketing-plan-writing)

گروه کلید
گروه کلید 13 دنبال کننده