آموزش ورد مقدماتی - فصل اول

1,359
آموزش ورد مقدماتی شامل ۶ فصل که در فصل اول به آموزش موارد زیر پرداخته شده است: - فصل اول: آشنایی با نرم افزار Word اجراي برنامه Microsoft Word، اجزای محيط Word 2016، اصول ايجاد يک سند جديد، اصول تايپ يک متن ساده، ذخيره نمودن سند درقالبهای مختلف و با نام های دیگر، ذخيره فايل بصورت خودكار، رمزگذاری سند و Read Only كردن سند، اصول تغيير نام كاربر، اصول بازكردن سند موجود، بستن سند، اصول نمايش و مخفي كردن نوارابزارها، اصول نمايش و مخفی كردن كاراكترهای غيرقابل چاپ، آشنايی با صفحه كليد و استفاده ازآنها
چراغ 82 دنبال کننده
pixel