ریشه فرش رو زیر فرش تا نکنین - فرش لطفی

22
یکی از اشتباهات متداول که باعث نابودی فرش میشه تا کردن ریشه فرش به زیر فرشه! Https://Www.lotficarpet.com
فرش لطفی 18 دنبال کننده
pixel