آبشار پونه زار

741

آبشار پونه زار آبشاری در فاصلهٔ ۲۵ کیلومتری غرب فریدون شهر است که از ارتفاعات زاگرس مرکزی سرچشمه می گیرد. آبشار پونه زار، ششمین آبشار مرتفع ایران است. دارای چندین سرچشمهٔ خنک و گوارا است و به دلیل رویش پونه در آبراهه های آن به آبشار پونه زار معروف است. ارتفاع آبشار حدود ۳۰ متر است و در محل های ریزش آب، خزه های سرسبز دائمی تشکیل شده است.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده