بازاریابی محتوایی

73
در این ویدیو در مورد محتوا صحبت خواهیم کرد و یاد میگیریم چجوری به واسطه تولید محتوا کسب درآمد داشته باشیم . کمی درمورد بازاریابی و کشف ایده صحبت خواهیم کرد و در این زمینه کتاب هایی رو برای مطالعه بیشتر معرفی میکنیم . این ویدیو در بستر لایو ایسنتاگرام گروه ساریاب توسط محمد رضا طیبی و سید احمد عباسی ضبط شده است . برای دریافت اسلاید ها به لینک زیر مراجعه کنید . https://www.slideshare.net/AhmadAbbasi11/ss-237837526
pixel