نقش شفافیت در عدالت | تحول 1400

2,738
عباس آخوندی 205 دنبال‌ کننده
وظیفه سیاست‌مدار اظهار نظر به هنگام مشاهده روندهای معیوب است و گرنه، به مردم جفا کرده‌است. پوشیدن پوستین وارونه امر رایجی است. بسیاری از کسانی که امروز در باره عدالت فریاد می‌کشند درگیر شهرفروشی که بزرگترین ظلم به ملت است بوده‌اند. انحصار اختیارات حکمروایی شهری به یک شهردار عین ظلم است. نیاز به نظام حکمروایی شهری محله‌محور داریم. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بازویی برای توسعه عدالت در کشور باشند و با هیچ سیم خارداری نمی‌توان جلوی جریان شبکه‌های اجتماعی را گرفت.
عباس آخوندی 205 دنبال کننده
pixel