غمگین.

1,339
1,339 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

به انتهای بودنم رسیده ام... اما... اشک نمیریزم... پنهان شده ام پشت لبخندی کع درد میکند..... اپارات پاکش نکن ..توروقران):

pixel