مکانیک خودرو: برق خودرو- پودمان 4 بخش اول

571
571 بازدید
اشتراک گذاری
آموزش بومی کتب درسی بر اساس بودجه بندی کتب درسی دانش آموزان و اولیا محترم می توانند جهت دستیابی به آموزش محتوای کتب درسی توسط معلمین استان مرکزی می توانند ویدیوی مربوط به هر درس را ملاحظه نمایند.
pixel