مدرسه‌ای در آفریقا که دانش‌آموزان در کلاسی پر از آب در حال تحصیل هستند

206
شبکه راوی
شبکه راوی 47 دنبال‌ کننده

الجزیره انگلیسی نوشته که معلوم نیست این کلاس درس در کدام کشور آفریقایی قرار دارد و از مخاطبان خواسته اگر آن را می‌شناسند معرفی کنند. @RaaviOnline

شبکه راوی
شبکه راوی 47 دنبال کننده