داغترین‌ها: #Copa America 2019

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

267

سخنرانی همزمان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در لیون و پاریس با فناوری هولوگرام (تصویر مجازی سه بعدی)

جماران
جماران 295 دنبال کننده