آیا تا به حال در مورد اولین وب سایت ملکی جهانی در ایران شنیده اید؟؟

64

دلتا مبتکر دلالی علمی املاک در ایران با راه اندازی اولین وب سایت ملکی جهانی در ایران در سال 1383 باز هم اولین شد.

delta_mag
delta_mag 108 دنبال کننده