سرج ارستر ویدئویی

282
282 بازدید
اشتراک گذاری
برای حفاظت سیستم دوربین مداربسته در برابر اضافه ولتاژهای ناشی از بروز صاعقه لازم است از سرج ارسترهای ویدئویی در محل ورودی به ساختمان استفاده شود
pixel