آموزش کاشت ناخن قالبی با پودر در منزل:مرحله دوم و سوم:تیپ گذاری-انتخاب سایز قالب

374
374 بازدید
اشتراک گذاری
اگر تمایل دارید ناخن های بلند داشته باشید قبل از موادگذاری برای بلند کردن قد ناخن از تیپ استفاده کنید، چرا که با توجه به عدم وجود سوهان برقی، مرتب کردن زیر ناخن کار دشواری می شود. سپس سایز مناسب قالب برای هر ناخن را انتخاب کنید. آموزش کاشت ناخن در منزل https://academy-nail.com/home-nail-training/ آموزش رایگان کاشت ناخن https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting نیل آکادمی https://academy-nail.com تماس بگیرید: ۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲
pixel