صحبت های «یاسر توفیق حق» درباره جام جهانی فوتبال رایانه ای و اوقات فراغت

49
صحبت های «یاسر توفیق حق»، مدیر عامل موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی درباره دومین جشنواره دانش آموزی اوقات فراغت/ جام جهانی فوتبال رایانه ای در تهران.
pixel