ورود پهپادها به جاده سازی، پهپادهایی که جاده را تعمیر می کنند

318

محققان دانشگاه لیدز انگلستان پهپادی طراحی کرده‌اند که قادر است حفره‌ها و خرابی‌های سطح جاده‌ها را شناسایی و با استفاده از تجهیزاتی که در آن وجود دارد، به بازسازی مسیر عبور خودروها اقدام کند. پهپادها مرجع رسمی تخصصی پهپاد کشور پلاک پهپاد - بیمه پهپاد - دوره های آموزشی پهپاد www.PAHPADHA.com