قرائتی / اثر سکوت بجا، گاهی بیش تر از فریاد

6,863

اثر سکوت بجا، گاهی بیش تر از فریاد حکمت امر به معروف شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

محسن قرائتی
محسن قرائتی 1.5 هزار دنبال کننده