سازمان حمایت در حال کارشناسی قیمت خودرو

104

شبکه خبر- 13 آذر 97- 19:00 | وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حال کارشناسی قیمت خودرو است. رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست.

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده