حضور دانش آموزان در مدرسه - آبان 1400

42
حضور در مدرسه 00:00 زنگ تفریح 02:30 برگزاری کلاس و آزمون 03:25 مصاحبه 03:55 مدرسه با حضور شماست که معنا پیدا می‌کند... سلام صدر، از سوم آبان 1400، میزبان نفس های گرم عزیزانمان است. دبیرستان دوره اول سلام صدر / تهران ، اتوبان صدر به شرق ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان جهرمی ، خیابان بهرام ، کوچه آریا غربی ، پلاک 16 / 02122599730 /www.salamsadr.com
pixel