جهانگیری خبر انتصاب رحمانی برای وزارت صمت را از رادیو شنید

14
رادیو جوان-31 اردیهشت 99- 08:30| سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اتفاقاتی که منجر به برکناری «رضا رحمانی» از وزارت صمت شد، اظهار داشت : قطعا به خاطر دارید که آقای جهانگیری در سال 97 در یک سخنرانی به یک باره گفت که من حتی نمی توانم منشی خود را انتخاب کنم . این گفته آقای جهانگیری بسیار سر و صدا کرد و حرف عجیبی به نظر می رسید....
پایشگری 1.5 هزار دنبال کننده
pixel