گام نهایی | مهارت های مورد نیاز مدیریتی | قسمت سوم

201
سلام || سید محمد ساجد هستم و در این فایل ویدئویی به ارائه پیشنهاداتی جهت استفاده بهینه تر از فرصت تابستان 97 جهت ورود بهتر به دانشگاه و همچنین آمادگی بیشتر برای حضور در بازار کار خواهم پرداخت.
pixel