ماجراهای تختی ...

260
بهنوش طباطبایى: دو فیلمنامه خوب بهم امسال پیشنهاد شد/نمی توانستم بازی در ماجرای نیمروز و غلامرضا تختی را قبول نكنم/ارادت قلبی به اقا تختی دارم/ اقا تختی اسطوره ورزشى و اجتماعی كشورمان است. jpeg-media.com
pixel