یوسف و زلیخا

1,428
حسین توکلی 266 دنبال‌ کننده
1,428 بازدید
اشتراک گذاری
اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او میکرد چنین [كردیم] تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانیم چرا كه او از بندگان مخلص ما بود (۲۴) یوسف
حسین توکلی 266 دنبال کننده
pixel