ربات آتش نشان برای مکانی که خطر جانی وجود دارد

2,271

ربات با قابلیت های فروان برای مکان های که ورود انسان با خطر جانی مواجه است قابلیت ساخت ربات توسط دانشجو های رباتیک و همکاری شرکت توربین مپنا در خود ایران و توسط متخصص های ایرانی وجود دارد توضیحات بیشتر رو در کانال تلگرام ما بخوانید