تابلوی‌اربعین... ، آیت الله رئیسی

315
#تابلوی‌اربعین... حجــت الاســلام رئــیســی هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و گـــزیــده فـــايــل هــاي صــوتي و تصويـــري مـــراسمـــــات بــا انــــواع كــيفــــيــت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل؛ به کــانــال آپــارات؛‌صفـحه رسمي‌اينسـتاگرام وكانال روبیــکا هیئـت‌جـوانان‌بنی‌هاشـم‌اهواز مراجعه نماييد. [www.aparat.com/javanan_ahwaz] [rubika.ir/javanan_ahwaz] [Instagram.com/javanan_ahwaz] |هیئت جوانان بنی هاشم اهواز|
pixel