نظرات شرکت کنندگان در کارگاه تبلیغ نویسی (کافه‌کسب‌وکار) دانشگاه امیرکبیر

19
نظرات شرکت کنندگان در کارگاه تکنیک های تبلیغ نویسی (کافه کسب و کار) با تدریس مهندس ملکی در دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیرکبیر)
pixel